MENU

O SPOLEČNOSTI

Společnost působí v oboru demontáží, stěhování a montáží polygrafických strojů, obráběcích strojů a jiných technologických celků od počátku devadesátých let.

Všichni naši pracovníci vlastní oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků všech kategoriích a vazačské průkazy s pravidelným každoročním přeškolením.

Při manipulaci se stroji dbáme na to, aby vždy byly dodržovány postupy předepsané výrobcem. Na nestabilních površích využíváme nosné plechy, pomocné rampy, trámy apod. aby nedošlo k žádnému poškození transportních cest ani zařízení.

Jsme pojištění pro případ poškození s limitem pojistného plnění 20 000 000,- Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s..

Certifikát o pojištění

© 2012 Martin Fiala, Všechna práva vyhrazena.